Vastaamme pyöräilyn ohjaajien koulutusjärjestelmän hyväksymisestä ja kehittämisestä Suomessa sekä järjestämme pyöräilyn ohjaamiseen liittyviä kursseja yhteistyössä muiden valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa.

Ohjaajakoulutukset on tarkoitettu pyöräilytoimintaa yrityksissä, yhdistyksissä ja muissa organisaatioissa vetäville sekä muille pyöräilyn ohjaamisesta kiinnostuneille.

Pyöräilyn ohjaajien koulutusjärjestelmä

Ohjaajien koulutusjärjestelmä Suomessa on 5-tasoinen. Ensimmäinen taso sisältää Pyöräilyn ohjaamisen startti -kurssin. Startin avulla koulutetaan apuohjaajia lenkeille ja retkille sekä muuhun toimintaan. Startin käyminen ei ole pakollista seuraavalle tasolle osallistumiseksi. Kakkostasolla koulutetaan pyöräilynohjaajia, jotka voivat omatoimisesti järjestää ja ohjata lenkkejä ja retkiä. Pyöräilynohjaajat voivat myös vetää ohjaamisen startti -kursseja. Toimittuaan vuoden pyöräilynohjaajana ohjaaja voi halutessaan erikoistua retki-, maantie- tai maastopyöräilynohjaajaksi. Maastopyöräilynohjaaja voi puolestaan vuoden ohjaajana toimimisen jälkeen edelleen erikoistua freeridepyöräilynohjaajaksi. Ylin taso on pyöräilykouluttaja, jolle retki-, maantie- tai maastopyöräilynohjaaja voi kouluttautua toimittuaan ohjaajana kaksi vuotta. Pyöräilykouluttajat vastaavat pyöräilynohjaaja- sekä erikoistumiskoulutusten vetämisestä.

Ohjaamisen startti -koulutusten kesto on noin 5 tuntia, muut koulutukset kestävät noin 50 tuntia. Pitkät koulutukset koostuvat noin 30 tunnin kontaktiopetuksesta, 10 tunnin omatoimisesta opiskelusta, 10 tunnin käytännön harjoittelusta ja loppukokeista.

Koulutukset ovat avoimia täysi-ikäisille. Koulutuksia voivat järjestää pyöräilyseurat, yritykset ja muut tahot, kunhan koulutusten vetäjien pätevyysvaatimukset täyttyvät. Pyöräilynohjaajat ry vastaa aina kouluttajakoulutuksista ja kouluttajien hyväksymisestä.

Koulutetut ohjaajat rekisteröidään valtakunnalliseen rekisteriin. Koulutetut ohjaajat saavat käyttää ko. koulutustason ohjaajan nimikettä toiminnassaan. Ohjaajapätevyys edellyttää voimassaolevaa, kunkin tason vaatimusten mukaista EA-todistusta.

Pyöräilynohjaajakoulutukset käynnistyivät vuonna 2013 ja ohjaamisen startti -koulutukset vuonna 2014. Maastopyöräilynohjaajakoulutukset käynnistyvät alustavasti vuonna 2019, muut erikoistumiskoulutukset myöhemmin. Kouluttajakoulukset käynnistyivät tilapäisjärjestelyin vuonna 2018.

Valmentaja- ja muut valtakunnalliset Suomen Pyöräilyn koulutukset tukevat ohjaajien koulutusjärjestelmää.

Koulutusjärjestelmä on alun perin suunniteltu Suomen Pyöräilyn ja Jyväskylän Pyöräilyseuran yhteistyönä.

Täydentävät koulutukset

Pyöräilyn ohjaajien koulutusjärjestelmää täydentää valikoima lyhyitä koulutusmoduleita.

Kaavio koulutusrungosta

Kaavio koulutusrungosta löytyy täältä.