Vastaamme pyöräilyn ohjaajien koulutusjärjestelmän hyväksymisestä ja kehittämisestä Suomessa sekä järjestämme pyöräilyn ohjaamiseen liittyviä koulutuksia yhteistyössä muiden valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa.

Koulutusjärjestelmä on alun perin suunniteltu Suomen Pyöräilyunionin ja Jyväskylän Pyöräilyseuran yhteistyönä.

Pyöräilyn ohjaajien koulutusjärjestelmä

Ohjaajien koulutusjärjestelmä Suomessa on 5-tasoinen. Ensimmäinen taso sisältää pyöräilyn ohjaamisen startti -kurssin. Startin avulla koulutetaan apuohjaajia lenkeille ja retkille sekä muuhun toimintaan. Startin käyminen ei ole pakollista seuraavalle tasolle osallistumiseksi. Kakkostasolla koulutetaan pyöräilynohjaajia, jotka voivat omatoimisesti järjestää ja ohjata lenkkejä ja retkiä. Pyöräilynohjaajat voivat myös vetää ohjaamisen startti -kursseja. Toimittuaan vuoden pyöräilynohjaajana ohjaaja voi halutessaan erikoistua retki-, maantie- tai maastopyöräilynohjaajaksi. Maastopyöräilynohjaaja voi puolestaan vuoden ohjaajana toimimisen jälkeen edelleen erikoistua freeridepyöräilynohjaajaksi. Ylin taso on pyöräilykouluttaja, jolle retki-, maantie- tai maastopyöräilynohjaaja voi kouluttautua toimittuaan ohjaajana kaksi vuotta. Pyöräilykouluttajat vastaavat pyöräilynohjaaja- sekä erikoistumiskoulutusten vetämisestä.

Ohjaamisen startti -koulutusten kesto on noin 5 tuntia, muut koulutukset kestävät noin 50 tuntia. Pitkät koulutukset koostuvat noin 30 tunnin kontaktiopetuksesta, 10 tunnin omatoimisesta opiskelusta, 10 tunnin käytännön harjoittelusta ja loppukokeista.

Koulutukset ovat avoimia täysi-ikäisille. Koulutuksia voivat jatkossa järjestää pyöräilyseurat, yritykset ja muut tahot, kunhan koulutusten vetäjien pätevyysvaatimukset täyttyvät. Pyöräilynohjaajat ry vastaa jatkossakin kouluttajakoulutuksista ja kouluttajien hyväksymisestä.

Koulutetut ohjaajat rekisteröidään valtakunnalliseen ohjaajarekisteriin. Koulutetut ohjaajat saavat käyttää ko. koulutustason ohjaajan nimikettä toiminnassaan. Ohjaajapätevyys edellyttää voimassaolevaa, kunkin tason vaatimusten mukaista EA-todistusta.

Pyöräilynohjaajakoulutukset käynnistyivät vuonna 2013 ja ohjaamisen startti -koulutukset vuonna 2014. Maasto-, maantie- ja retkipyöräilykoulutukset käynnistyvät alustavasti vuonna 2017–2019, freerideohjaajakoulutukset vuonna 2019 sekä kouluttajakoulutukset tilapäisjärjestelyin vuonna 2017.

Valmentaja- ja muut valtakunnalliset koulutukset täydentävät ohjaajien koulutusjärjestelmää.

Täydentävät koulutukset

Pyöräilyn ohjaajien koulutusjärjestelmää täydentää valikoima lyhyitä koulutusmoduleita.

Kaavio koulutusrungosta

Kaavio koulutusrungosta löytyy täältä.