Pyöräilynohjaajakoulutuksen (koulutusjärjestelmän taso 2) tavoitteena on antaa osallistujalle tiedot ja osaaminen, jotta tämä voi omatoimisesti järjestää ja ohjata perustasoisia aloittelijoiden ja harrastajien lenkkejä, retkiä sekä muita pyöräilytapahtumia. Koulutus antaa perusvalmiudet myös lasten ja nuorten ohjaamiseen. Koulutuksessa pääpaino on liikenne-, kunto- ja retkipyöräilyn hallitsemisessa ja opettamisessa.

Ohjaaja hallitsee koulutuksen jälkeen

 • pyöräilijäryhmän kanssa toimimisen ja ohjaamisen perusteet sekä keskeiset lenkkien ja retkien toimintatavat
 • perustiedot lasten ja nuorten ohjaamisesta
 • perustiedot pyöräilystä alalajeineen sekä pyöräilyn edistämisestä
 • keskeiset pyöräilyvaatteet, -varusteet ja -välineet sekä niiden säätämisen ja huoltamisen
 • keskeiset seikat pyörätapahtumien turvallisuudesta, mm. vastuista, vakuutuksista, ohjeista ja lainsäädännöstä
 • keskeiset tiedot ihmisen fysiologiasta, ravinnosta, kehonhuollosta ja valmentautumisesta
 • suunnistamisen ja reitinvalinnat
 • pyöräilyyn liittyvät liikennesäännöt ja liikenteessä kulkemisen
 • perustasoisen pyörätapahtuman suunnittelemisen ja järjestämisen.

Pyöräilynohjaajakoulutus sisältää noin 30 h kontaktiopetusta, 10 h omatoimista opiskelua, 10 h käytännön harjoittelua oman yhdistyksen, yrityksen tai oppilaitoksen toiminnassa sekä loppukokeen.

Koulutukseen voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset, jotka ovat harrastaneet pyöräilyä vähintään vuoden. Osallistujilla on oltava pyörä ja kypärä.

Koulutuksen käyneillä on oikeus käyttää pyöräilynohjaaja-titteliä toiminnassaan. Ensiapu 1 -kurssi on oltava käytynä ennen ohjaajaksi rekisteröimistä.

Yhdeksän pyöräilynohjaajakoulutusta on pidetty koulutuskeskuksessamme Jyväskylässä vuosina 2013–2017. Tiedotteita koulutuksista valmistuneista löytyy täältätäältä ja täältä sekä kuvia kursseilta esimerkiksi täältätäältä ja täältä.

Tulevat koulutukset

 • Jyväskylässä keväällä 2018 / kouluttaja Teemu Tenhunen / SuPO
 • mahdollisesti keväällä 2018 tai viimeistään syksyllä 2018 Helsingissä / Teemu Tenhunen / SuPO

Lisätietoja

Pyöräilykouluttaja Teemu Tenhunen, teemu.j.tenhunen (ät) gmail.com tai 041 544 2195.