Pyöräilynohjaajakoulutuksen (koulutusjärjestelmän taso 2) tavoitteena on antaa osallistujalle tiedot ja osaaminen, jotta tämä voi omatoimisesti järjestää ja ohjata perustasoisia lenkkejä, retkiä sekä muita pyöräilytapahtumia. Koulutus antaa perusvalmiudet myös lasten ja nuorten ohjaamiseen. Koulutuksessa pääpaino on liikenne-, kunto- ja retkipyöräilyn hallitsemisessa ja opettamisessa.

Koulutus on tarkoitettu pyöräilytoimintaa yrityksissä, yhdistyksissä ja muissa organisaatioissa vetäville sekä muille pyöräilyn ohjaamisesta kiinnostuneille.

Ohjaaja hallitsee koulutuksen jälkeen

  • pyöräilijäryhmän kanssa toimimisen ja ohjaamisen perusteet sekä keskeiset lenkkien, retkien ja muiden pyöräilytapahtumien toimintatavat
  • perustiedot lasten ja nuorten ohjaamisesta
  • perustiedot pyöräilystä alalajeineen sekä pyöräilyn edistämisestä
  • keskeiset pyöräilyvaatteet, -varusteet ja -välineet sekä niiden säätämisen ja huoltamisen
  • keskeiset seikat pyörätapahtumien turvallisuudesta, mm. vastuista, vakuutuksista, ohjeista ja lainsäädännöstä
  • keskeiset tiedot ihmisen fysiologiasta, ravinnosta, kehonhuollosta ja valmentautumisesta
  • suunnistamisen ja reitinvalinnat
  • pyöräilyyn liittyvät liikennesäännöt ja liikenteessä kulkemisen
  • perustasoisen pyörätapahtuman suunnittelemisen ja järjestämisen.

Pyöräilynohjaajakoulutus sisältää noin 30 h kontaktiopetusta, 10 h omatoimista opiskelua ja 10 h käytännön harjoittelua oman yhdistyksen, yrityksen, oppilaitoksen tai muun organisaation toiminnassa sekä loppukokeen.

Koulutukseen voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset, joilla on vähintään vuoden verran aktiivista pyöräilytaustaa. Osallistujilla on oltava pyörä ja kypärä.

Koulutuksen käyneillä on oikeus käyttää pyöräilynohjaaja-titteliä toiminnassaan. Ensiapu 1 -kurssi on oltava käytynä ennen ohjaajaksi rekisteröimistä.

Kymmenen pyöräilynohjaajakoulutusta on pidetty koulutuskeskuksessamme Jyväskylässä vuosina 2013–2018 ja yksi Helsingissä syksyllä 2018. Tiedotteita koulutuksista valmistuneista löytyy täältätäältätäältä ja täältä sekä kuvia kursseilta täältä.

Tulevat koulutukset

Lisätietoja

Pyöräilykouluttaja Teemu Tenhunen, teemu.j.tenhunen (ät) gmail.com tai 041 544 2195.