Pyöräilynohjaajakoulutuksen (koulutusjärjestelmän taso 3) tavoitteena on antaa osallistujalle tiedot ja osaaminen, jotta tämä voi omatoimisesti järjestää ja ohjata perustasoisia lenkkejä, retkiä sekä muita pyöräilytapahtumia. Koulutus antaa perusvalmiudet myös lasten ja nuorten ohjaamiseen. Koulutuksessa pääpaino on liikenne-, kunto- ja retkipyöräilyn hallitsemisessa ja opettamisessa, mutta erityisesti kotitehtävissä ja harjoitteluissa voi hyödyntää ja käyttää mitä tahansa pyöräilyn osa-alueita. Tilauksesta koulutuksia voidaan järjestää myös esimerkiksi maastopyöräilypainotteisesti.

Koulutus on tarkoitettu pyöräilytoimintaa yrityksissä, yhdistyksissä, kunnissa, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa vetäville sekä muille pyöräilyn ohjaamisesta kiinnostuneille.

Ohjaaja hallitsee koulutuksen jälkeen

  • pyöräilijäryhmän kanssa toimimisen ja ohjaamisen perusteet sekä keskeiset lenkkien, retkien ja muiden pyöräilytapahtumien toimintatavat
  • perustiedot lasten ja nuorten ohjaamisesta
  • perustiedot pyöräilystä alalajeineen sekä pyörällä kulkemisen edistämisestä
  • keskeiset pyöräilyvaatteet, -varusteet ja -välineet sekä niiden säätämisen ja huoltamisen
  • keskeiset seikat pyörätapahtumien turvallisuudesta, mm. vastuista, vakuutuksista, ohjeista ja lainsäädännöstä
  • keskeiset tiedot ihmisen fysiologiasta, ravinnosta, kehonhuollosta ja harjoittelusta
  • suunnistamisen ja reitinvalinnat
  • pyöräilyyn liittyvät liikennesäännöt ja liikenteessä kulkemisen
  • perustasoisen pyörätapahtuman suunnittelemisen ja järjestämisen.

Pyöräilynohjaajakoulutus sisältää noin 30 h kontaktiopetusta, 10 h omatoimista opiskelua ja 10 h käytännön harjoittelua oman yhdistyksen, yrityksen, kunnan, oppilaitoksen tai muun organisaation toiminnassa sekä loppukokeen.

Koulutukseen voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset, joilla on vähintään vuoden verran pyöräilytaustaa. Osallistujilla on oltava pyörä ja kypärä.

Koulutuksen käyneillä on oikeus käyttää pyöräilynohjaaja-titteliä toiminnassaan. EA1- tai vastaava ensiavun peruskurssi on oltava käytynä ennen ohjaajaksi rekisteröimistä.

19 pyöräilynohjaajakoulutusta on pidetty Jyväskylässä, Helsingissä, Muoniossa ja Ylläksellä vuosina 2013–2024. Tiedotteita koulutuksista valmistuneista löytyy täältätäältätäältätäältätäältätäältätäältä ja täältä sekä kuvia kursseilta täältä.

Tulevat koulutukset

Lisätietoja

Pyöräilykouluttaja Teemu Tenhunen, teemu.j.tenhunen (ät) gmail.com tai 041 544 2195.