Suomen Pyöräilynohjaajat ry:n varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kouluttautuneet pyöräilyn ohjaajat ja pyöräilyn ohjaamiseen liittyvät yhteisöt. Ketkä tahansa henkilöt ja yhteisöt voivat liittyä kannattaviksi jäseniksi.

Henkilöjäsenet

Varsinaisiksi henkilöjäseniksi voivat liittyä pyöräilyn ohjaajien koulutusjärjestelmän mukaisesti kouluttautuneet henkilöt. Toisin sanoen henkilöjäsenen pitää olla osallistunut vähintään SuPOn hyväksymälle Pyöräilyn ohjaamisen startti -kurssille. Ota epäselvässä tapauksessa yhteyttä yhdistyksen sihteeriin.

Henkilöjäsenet saavat mm.

  • suoran kanavan vaikuttaa pyöräilyn ohjaamiseen ja sen kehittämiseen Suomessa
  • osallistua valtakunnallisiin ohjaajatapaamisiin
  • alennusta ohjaajakoulutuksista
  • osallistua ja äänestää yhdistyksen kokouksissa
  • mahdollisuuden asettua ehdolle yhdistyksen hallitukseen.

Henkilöjäseniä listataan täällä (ne, jotka ovat halunneet nimensä esille).

Henkilöjäsenen jäsenmaksu on 10 €.

Liity henkilöjäseneksi tällä lomakkeella!

Jäsenmaksun maksaminen:

Maksa kulloisenkin vuoden jäsenmaksu Suomen Pyöräilynohjaajat ry:n tilille IBAN FI66 4108 0010 3826 56. Kirjoita viestiosaan Jäsenmaksu + Oma Nimesi.


Yhteisöjäsenet

Kaikki pyöräilyn ohjaamiseen liittyvät oikeustoimikelpoiset yhteisöt, kuten yhdistykset, liitot, yritykset ja oppilaitokset, voivat liittyä jäseniksi.

Yhteisöjäsenet saavat mm.

Yhteisöjäsenet listataan täällä.

Yhteisöjäsenen jäsenmaksu on 100 €. Yhteisöjäsenmaksusta lähetetään lasku.

Yhteisöjäsenet voivat liittyä mukaan tällä lomakkeella!

Kannatusjäsenet

Kannattaviksi henkilö- ja yhteisöjäseniksi voivat liittyä kaikki, jotka haluavat tukea Suomen Pyöräilynohjaajat ry:n toimintaa sekä pyöräilyn ohjaamisen kehittämistä Suomessa.

Kannattavien jäsenten jäsenmaksut ovat vapaavalintaisia. Kuitenkin summan pitää  olla henkilöjäsenellä vähintään 10 € ja yhteisöjäsenellä 50 €.

Kannattavat yhteisöjäsenet listataan täällä.

Kannattavat henkilöjäsenet liittyvät tällä lomakkeella ja yhteisöjäsenet tällä lomakkeella!