Suomen Pyöräilynohjaajat ry:n varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kouluttautuneet pyöräilyn ohjaajat ja pyöräilyn ohjaamiseen liittyvät yhteisöt. Ketkä tahansa henkilöt ja yhteisöt voivat liittyä kannattaviksi jäseniksi.

Henkilöjäsenet

Varsinaisiksi henkilöjäseniksi voivat liittyä pyöräilyn ohjaajien koulutusjärjestelmän mukaisesti kouluttautuneet henkilöt. Toisin sanoen henkilöjäsenen pitää olla osallistunut vähintään SuPOn hyväksymälle ohjaamisen startti -kurssille. Myös Suomen Ladun maastopyöräilyn alkeisohjaajakoulutukseen osallistuneet voivat liittyä henkilöjäseniksi. Ota epäselvässä tapauksessa yhteyttä yhdistyksen sihteeriin.

Henkilöjäsenet saavat mm.

  • suoran kanavan vaikuttaa pyöräilyn ohjaamiseen ja sen kehittämiseen Suomessa
  • osallistua valtakunnallisiin ohjaajatapaamisiin
  • alennusta ohjaajakoulutuksista
  • osallistua ja äänestää yhdistyksen kokouksissa
  • mahdollisuuden asettua ehdolle yhdistyksen hallitukseen.

Henkilöjäseniä listataan täällä (ne, jotka ovat halunneet nimensä esille).

Henkilöjäsenen jäsenmaksu vuonna 2018 on 10 €.

Liity henkilöjäseneksi tällä lomakkeella!

Jäsenmaksun maksaminen:

Maksa Suomen Pyöräilynohjaajat ry:n tilille IBAN FI66 4108 0010 3826 56. Kirjoita viestiosaan Jäsenmaksu + Oma Nimesi.

Yhteisöjäsenet

Kaikki pyöräilyn ohjaamiseen liittyvät oikeustoimikelpoiset yhteisöt, kuten yhdistykset, liitot, yritykset ja oppilaitokset, voivat liittyä jäseniksi.

Yhteisöjäsenet saavat mm.

  • suoran kanavan vaikuttaa pyöräilyn ohjaamiseen ja sen kehittämiseen Suomessa
  • alennusta ohjaajakoulutuksista ja etusijan ohjaajakoulutusten paikoista
  • osallistua ja äänestää yhdistyksen kokouksissa (ks. osallistuja- ja äänimäärät säännöistä)
  • mahdollisuuden asettaa ehdokkaita yhdistyksen hallitukseen (ks. lisätiedot säännöistä.

Yhteisöjäsenet listataan täällä.

Yhteisöjäsenen jäsenmaksu vuonna vuonna 2018 on 100 €. Yhteisöjäsenmaksusta lähetetään lasku.

Yhteisöjäsenet voivat liittyä mukaan tällä lomakkeella!

Kannatusjäsenet

Kannattaviksi henkilö- ja yhteisöjäseniksi voivat liittyä kaikki, jotka haluavat tukea Suomen Pyöräilynohjaajat ry:n toimintaa sekä pyöräilyn ohjaamisen kehittämistä Suomessa.

Kannattavien jäsenten jäsenmaksut ovat vapaavalintaisia. Kuitenkin summan pitää vuonna 2018 olla henkilöjäsenellä vähintään 10 € ja yhteisöjäsenellä 50 €.

Kannattavat yhteisöjäsenet listataan täällä.

Kannattavat henkilöjäsenet liittyvät tällä lomakkeella ja yhteisöjäsenet tällä lomakkeella!