Suomen Pyöräilynohjaajat ry kutsuu kaikki jäsenet mukaan vuosikokoukseen päättämään yhdistyksen ensi vuoden toiminnasta. Sääntömääräisen kokoukseen jälkeen voidaan keskustella pyöräilynohjaamistoiminnasta ja ohjaajien liiketoimintaideoista.

Aika: perjantaina 25.10.2019 klo 18:00

Paikka: Tikkurilan Kirjasto, kokoushuone Voimala (Lummetie 4, Vantaa)

Ilmoita saapumisestasi paikan päälle osoitteeseen mattipesu@gmail.com niin osataan varata riittävästi tarjottavaa.

Online-osallistuminen: Hangoutslinkki video-osallistumista varten ilmoitetaan SuPOn fb-ryhmässä viimeistään 30min ennen kokouksen alkua.

Asiat sääntömääräisesti:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös 2018, vuosikertomus 2018 sekä toiminnan- tai tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen 2018 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma 2020, tulo- ja menoarvio 2020 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuonna 2020
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin.