Yhdistyksen vuosikokous sunnuntaina 15.11.2020 klo 13

Suomen Pyöräilynohjaajat ry kutsuu kaikki jäsenet mukaan vuosikokoukseen päättämään vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vuoden 2021 hallituksesta ja toimintasuunnitelmasta.

Aika: sunnuntaina 15.11.2020 klo 13.00

Paikka: Pieksämäen Vedenjakajareitistö, Partaharju, Rantahovi. Online-yhteys Google Meetin kautta.

Ilmoittautuminen: nettilomakkeella. Ilmoittautuneille etäosallistujille lähetetään Google Meet -linkki viimeistään puoli tuntia ennen kokouksen alkua.

Kokous on osa ohjaajakokoontumista Pieksämäen Vedenjakajareitistöllä. Kokous löytyy myös Facebookista.

Esityslista

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös 2019, vuosikertomus 2019 sekä toiminnan- tai tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen 2019 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma 2021, tulo- ja menoarvio 2021 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuonna 2021
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Previous

Pyöräilynohjaajakoulutus lokakuussa 2020 Helsingissä

Next

Pyöräilyn ohjaaminen on Roll Outdoors Oy:n toiminnan ytimessä

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén