Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) on pääkaupunkiseudulla vuodesta 1981 asti toiminut pyöräilijöiden edunvalvoja, jonka tavoitteena on turvallisen, sujuvan ja viihtyisän pyöräilyn edistäminen. Hepo pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön ja liikennesuunnitteluun sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Liikennepoliittisen vaikuttamisen lisäksi HePo järjestää pyöräretkiä sekä lukuisia pyöräilyaiheisia tapahtumia ja kampanjoita ympäri vuoden.

HePo:ssa liikennepoliittista työtä tekee vaikuttamisryhmä, joka laatii kannanottoja ja kommentteja kaupungin suunnitelmiin. Lisäksi vaikuttamisryhmä tapaa virkamiehiä ja poliitikkoja.  Vuonna 2015 HePon aktiivit toteuttivat Pyöräkaista Hämeentielle -kuntalaisaloitteen, joka keräsi 12 000 allekirjoitusta. Hanke meni kaupunginvaltuustossa läpi ja nyt joulukuussa 2020 helsinkiläiset pääsevät vihdoin polkemaan valmiita pyöräväyliä Hämeentiellä.

Useat HePon aktiivit ovat suorittaneet Pyöräilynohjaajakoulutuksen ja lisäksi Helsingissä on pidetty yhdistykselle räätälöity oma ohjaaja-koulutus sekä startti-koulutus. Ohjaajakoulutus tarjoaa osallistujalle laajan tietopaketin pyöräilystä sekä liikenne- että harrastusmuotona. Lisäksi ohjaajakoulutus syventyy ohjaamisen pedagogiikkaan sekä antaa vahvat eväät tapahtumien järjestämiselle ja kampanjoinnille. Valmistuneet pyöräilynohjaajat pystyvät suunnittelemaan ja toteuttamaan vaativiakin pyöräilytapahtumia itsenäisesti. Startti-koulutuksen käyneet voivat harjoittaa taitojaan esimerkiksi pyöräretkien apuvetäjinä ja pienen harjoittelun jälkeen vetävät retkiä jo itsenäisesti.

SuPon ohjaajakoulutukset vahvistavat pyöräily-yhdistyksissä toimivien vapaaehtoisten osaamista sekä antavat itsevarmuutta vastuun kantamiseen. Ohjaajakoulutukset toimivat myös erinomaisina väylinä perehdyttää ja sitouttaa uusia aktiiveja mukaan toimintaan. HePossa aktiiveja on kannustettu osallistumaan ohjaajakoulutuksiin tukemalla eri tavoin matka-, ruoka ja kurssimaksuissa. Samoin on myös toiminut Jyväskylän pyöräilyseura JYPS jo pitkään.

Sitoutuneet, taitavat ja motivoituneet vapaaehtoiset ovat kultakimpaleita pyöräilyjärjestöille. Suomalaisten pyöräilyjärjestöjen kannattaakin ehdottomasti hyödyntää SuPon ohjaajakoulutuksia, sillä ne vahvistavat järjestöjä ja kantavat hedelmää vuosiksi eteenpäin.

Satu Leppänen

Pyöräilykouluttaja / Suomen Pyöräilynohjaajat Ry
Helsingin Polkupyöräiljät ry