Vastaamme pyöräilyn ohjaajien koulutusjärjestelmän hyväksymisestä ja kehittämisestä Suomessa sekä järjestämme pyöräilyn ohjaamiseen liittyviä kursseja yhteistyössä muiden valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa.

Ohjaajakoulutukset on tarkoitettu pyöräilytoimintaa yrityksissä, yhdistyksissä ja muissa organisaatioissa vetäville sekä muille pyöräilyn ohjaamisesta kiinnostuneille.

Pyöräilyn ohjaajien koulutusjärjestelmä

Ohjaajien koulutusjärjestelmä Suomessa on tällä hetkellä 6-tasoinen. Ensimmäinen taso sisältää Pyöräilyn ohjaamisen startti -kurssin (5 h). Startin avulla koulutetaan apu- ja varsinaisiakin ohjaajia lenkeille ja retkille sekä muuhun toimintaan. Startin käyminen ei ole pakollista seuraaville tasoille osallistumiseksi. Tasolla 2 koulutetaan maastopyöräilyn alkeisohjaajia, jotka saavat perusosaamisen maastopyöräilyn ohjaamiseen – alkeisohjaajakoulutuksia (16 h) on järjestetty tilauksesta erityisesti Suomen Ladulle. Myöskään alkeisohjaajakoulutuksen käyminen ei ole pakollista seuraaville tasoille osallistumiseksi.

Kolmostasolla koulutetaan pyöräilynohjaajia (50 h), jotka saavat vahvan osaamisen lenkkien ja retkien järjestämiseen ja ohjaamiseen. Pyöräilynohjaajat voivat myös vetää ohjaamisen startti -kursseja.

Toimittuaan vuoden pyöräilynohjaajana ohjaaja voi jatkossa halutessaan kouluttautua retki-, maantie- tai maastopyöräilynohjaajaksi (50 h). Maastopyöräilynohjaajakoulutukset käynnistyivät pilottijärjestelyillä ammatillisenä koulutuksena syksyllä 2023 KSAK Oyn ja SuPOn yhteistyönä. Myös retkipyöräilynohjaajakoulutuksia on taustalla suunniteltu jo parin vuoden ajan. Retki-, maantie- ja maastopyöräilynohjaajien on tarkoitus jatkossa voida kouluttautua edelleen kyseisen lajin oppaiksi – KSAK Oy käynnisti maastopyöräilyilypainotteisen luonto- ja eräoppaan koulutuksen pilottijärjestelyillä vuonna 2022. Alustavan suunnitelman mukaan maastopyöräilyoppaat (50 h) voivat tulevaisuudessa erikoistua joko normaaliin maastopyöräilyyn tai vauhtilajeihin. Maastopyöräilyoppaat voivat myös jatkaa kansainväliseen maastopyöräilyopaskoulutukseen.

Ylin taso on pyöräilykouluttaja, jolle valmistutaan toistaiseksi käytännön harjoitteluputken kautta. Pyöräilykouluttajat vastaavat pyöräilynohjaaja- sekä erikoistumiskoulutusten vetämisestä.

Ohjaamisen startti -koulutusten kesto on noin 5 tuntia ja maastopyöräilyn alkeisohjaajakoulutusten 16 tuntia. Muut koulutukset kestävät noin 50 tuntia. Pitkät koulutukset koostuvat noin 30 tunnin kontaktiopetuksesta, 10 tunnin omatoimisesta opiskelusta, 10 tunnin käytännön harjoittelusta ja loppukokeista.

Koulutukset ovat avoimia täysi-ikäisille. Koulutuksia voivat järjestää pyöräily-yhdistykset, yritykset ja muut tahot, kunhan koulutusten vetäjien pätevyysvaatimukset täyttyvät. Pyöräilynohjaajat ry vastaa aina kouluttajakoulutuksista ja kouluttajien hyväksymisestä.

Koulutetut ohjaajat rekisteröidään valtakunnalliseen rekisteriin. Koulutetut ohjaajat saavat käyttää ko. koulutustason ohjaajan nimikettä toiminnassaan. Ohjaajapätevyys edellyttää voimassaolevaa, kunkin tason vaatimusten mukaista EA-todistusta.

Pyöräilynohjaajakoulutukset käynnistyivät vuonna 2013 sekä maastopyöräilyn alkeisohjaajakoulutukset ja ohjaamisen startit vuonna 2014. Maastopyöräilynohjaajakoulutukset käynnistyivät pilottijärjestelyillä vuonna 2023 ja maastopyöräilyopaskoulutukset vuonna 2022. Kouluttajakoulukset käynnistyivät vuonna 2018.

Valmentaja- ja muut valtakunnalliset Suomen Pyöräilyn koulutukset tukevat ohjaajien koulutusjärjestelmää.

Täydentävät koulutukset

Pyöräilyn ohjaajien koulutusjärjestelmää täydentää valikoima lyhyitä koulutusmoduleita.

Kaavio koulutusrungosta

Kaavio koulutusrungosta löytyy täältä.