Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivä ja päivitykset

Seloste on laadittu 18.2.2021.

Selostetta päivitetään tarvittaessa. Uudet versiot julkaistaan nettisivuilla välittömästi.

Rekisterinpitäjä

Suomen Pyöräilynohjaajat ry
www.pyorailynohjaajat.fi
Eljaksenkuja 9, 53300 Lappeenranta
mattipesu (ät) gmail.com, 040 534 0455

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osaa rekisteritiedoista säilytetään Googlen palvelussa. Google toimii näissä tapauksissa rekisteritietojen käsittelijänä (ei ylläpitäjänä). Google voi tallettaa tietoja EU:n ulkopuoliseen datakeskukseen. Google on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on lainsäädännön mukaiset oikeudet saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, tarkastaa ja oikaista tietonsa, vaatia henkilötietojensa poistamista, rajoittaa ja vastustaa tietojensa käsittelyä sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisteri 1: Jäsenrekisteri

Yhteyshenkilö

Matti Pesu
mattipesu (ät) gmail.com

040 534 0455

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin avulla ylläpidetään yhdistyksen jäsenyyteen liittyviä lakisääteisiä ja muita tarpeellisia tietoja. Tietojen avulla hoidetaan jäsenasioita, tiedotusta ja laskutusta. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Rekisteri on sähköinen.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöjäsenten osalta yhdistyslain vaatima täydellinen nimi, kotipaikka, yhteystiedot, syntymäaika, sukupuoli, yhdistyksen sähköpostilistan jäsenyys, jäsenyystyyppi, pätevyys ohjaajien koulutusjärjestelmässä, liittyminen nettisivujen ohjaajalistalle sekä osaamisalueet pyöräilyn ohjaamisessa.

Yhteisöjäsenten osalta yhteisön nimi ja yhteystiedot sekä yhteyshenkilö yhteystietoineen.

Molemmissa jäsenyyksissä lisäksi vuosittaiset lasku- ja maksutiedot.

Rekisterin tietolähteet

Tiedot saadaan pääsääntöisesti jäseniksi liittyviltä itseltään nettisivujen liittymislomakkeella. Yhdistyksen vastuuhenkilöt päivittävät rekisteriin jäsenmaksutiedot. Rekisterin tietoja voi päivittää olemalla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttäminen vaatii tunnuksen ja salasanan.

Tietojen käsittelijät

Rekisterin käyttöoikeus on niillä yhdistyksen vastuuhenkilöillä, joilla se on välttämätöntä rekisterin ylläpitämiseksi, jäsentilanteen seuraamiseksi ja jäsenmaksutilanteen päivittämiseksi.

Tietojen säilytysaika

Jäsenmaksunsa maksamattomien ja eronneiden jäsenten tiedot poistetaan rekisteristä seuraavan vuoden alussa.

Rekisteri 2: Suomen Pyöräilynohjaajien koulutusrekisteri

Yhteyshenkilö

Teemu Tenhunen
teemu.j.tenhunen (ät) gmail.com

041 544 2195

Rekisterin käyttötarkoitus

SuPO pitää rekisteriä Suomen pyöräilyn ohjaajien koulutusjärjestelmän mukaisesti koulutetuista ohjaajista. Rekisterin avulla seurataan koulutusten määriä ja suorituksia sekä mahdollistetaan koulutuksiin liittyvä tiedottaminen.

Pyöräilyn ohjaajien koulutukset ovat SuPOn auktorisoimaa toimintaa. Tutkinnot, kouluttaja sekä tutkinnon vastaanottaja, aika ja paikka on rekisteröitävä ja oltava jäljitettävissä. Järjestelmä perustuu suoritusportaille, jossa edellinen suoritus mahdollistaa jatkamisen pidemmälle. Rekisteri mahdollistaa edistymisen seuraamisen ja estää väärinkäytökset. Rekisterin avulla voi tilata tutkintotodistuksen kadottamansa tilalle.

Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä ohjaajaa ei voi tunnistaa.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, syntymävuosi, yhteystiedot ja taustayhteisö, koulutusten järjestämisen turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavat sairaudet, suoritetut koulutusmodulit, koulutusten maksutiedot ja hyväksytyt koulutustasot.

Rekisterin tietolähteet

Tiedot kerätään pääsääntöisesti osallistujilta itseltään ilmoittautumisen yhteydessä. Koulutusten järjestäjät päivittävät maksu- ja suoritustiedot.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttäminen vaatii tunnuksen ja salasanan. Kurssien aikaiset mahdolliset paperikopiot tuhotaan välittömästi koulutusten jälkeen.

Tietojen käsittelijät

Rekisterin käyttöoikeus on niillä yhdistyksen vastuuhenkilöillä, joilla se on välttämätöntä rekisterin ylläpitämiseksi ja ohjaajasuoritusten päivittämiseksi.

Tietojen säilytysaika

Koulutusten tiedot säilytetään rekisterissä pysyvästi, paitsi jos koulutuksen osallistuja haluaa tietonsa poistettavaksi. Osallistumisensa peruuttaneiden tai keskeyttäneiden tiedot poistetaan välittömästi rekisteristä.